Flowin
Activity description
Flowin využíva pohyb v troch rovinách, kedy sa dá kombinovať aktivácia niektorých svalových skupín, alebo naopak komplexné zaťaženie celého tela. Tréning sa dá zamerať na rozvoj sily, rýchlosti, dynamiky pohybu, rovnováhy, pohyblivosti, výbušnosti, flexibility, stability, rytmu, hybnosti, akcelerácie, Výhodou je minimálne zaťaženie kĺbov a ľahká kontrola záťaže. Cvičenie dokáže nahradiť tréning v posilňovni zo závažím aj aerobik. Pomáha znižovať váhu bez behania a skákania. Pri cvičení je využívaná hmotnosť tela ako prirodzená záťaž, ktorá sa zvyšuje odporom pri trení malých podložiek o veľkú dosku. Záťaž sa dá regulovať tlakom na podložku, frekvenciou, rozsahom pohybu a dokonca zmenou počtu oporných bodov.
List of instructors